Nu in Frankrijk

Niet te missen 

Festivals, exposities, concerten of grote evenementen… Op France.fr is, net als overal in Frankrijk, altijd wel iets te beleven.

Wat te doen?

Ontdek
Frankrijk 

Een cultuurreis langs uitzonderlijke plekken of wandelen in de bergen. Een romantisch tripje langs een wijnroute of een boottocht met de kinderen…
Waar gaat de reis naar Frankrijk dit keer heen?

Disclaimer

Wettelijke informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Franse wet “loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique” informeren wij u dat:

Deze website (hierna “de Site” genoemd) wordt uitgegeven door: Atout France (GIE), met maatschappelijke zetel te:

Rue de Clichy 79, 81,
75009 Parijs - FRANKRIJK,
Tel.: +33 1 42 96 70 00
RCS Paris / KvKParijs: 340 709 211
E-mailadres: legal[@]atout-france.fr De directeur van de publicatie van de Site is de directeur-generaal van Atout France Christian MANTEI.

De Site wordt gehost door: Oxalide, met maatschappelijke zetel te:
Boulevard de Strasbourg 25,
75010 Parijs - FRANKRIJK,
Tel.: +33 1 75 77 16 50

Intellectuele eigendom

Deze gehele Site valt onder de Franse wetgeving, met name op het gebied van intellectuele eigendommen en persoonsgegevens alsook van de internationale wetgeving.

De informatie, pictogrammen, iconogrammen, foto’s, beelden, teksten, videosequenties, al dan niet met geluidsanimatie, en andere elementen aanwezig op de Site zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten waarvan Atout France houder is of waarvoor het bedrijf de toestemming heeft om ze te reproduceren en weer te geven.

In dat opzicht is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of in zijn geheel, of elke overdracht door welk procedé dan ook, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atout France. Deze handeling wordt beschouwd als plagiaat in de zin van artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.Een kopie op papier bestemd voor privégebruik van die verschillende voorwerpen van rechten is toegelaten in overeenstemming met artikel L122-5 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Gelieve, voor elk gebruik of elke verdere inlichting hieromtrent, met ons contact op te nemen:

 • Per post: Atout France, Direction des nouvelles technologies,
  79/81 rue de Clichy 75009
  Parijs- FRANKRIJK

 • Per mail : legal[@]atout-france.fr

De merken van Atout France en zijn partners, alsook de op deze Site geciteerde en gereproduceerde logo’s zijn gedeponeerde merken.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s vanaf de Site zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Atout France is verboden in overeenstemming met artikel L713-2 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de toegang door de bezoekers, via hyperlinks die worden aangebracht in het kader van de Site, naar andere bronnen die aanwezig zijn op het net.

Informatica en Vrijheden

In overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 gewijzigd door de Franse privacywet (“Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”) van 6 augustus 2004, kunt u een recht van toegang, wijziging, verbetering en schrapping uitoefenen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben door u te wenden tot:

 • Per post: Atout France, Direction des nouvelles technologies,
  79/81 rue de Clichy 75009
  Parijs- FRANKRIJK

 • Per mail : legal[@]atout-france.fr

Cookies

Meer informatie vindt u via deze link:

Aansprakelijkheidsbeperking

Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de materiële fouten die zouden zijn geglipt in de op de Site aanwezige documenten, ondanks alle zorg die wordt besteed aan de publicatie ervan.
De op de Site verstrekte informatie wordt slechts bij wijze van indicatie gegeven en kan de bezoeker niet vrijstellen van een aanvullende en persoonlijke analyse. Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, uitlatingen en opinies die geuit worden op de sites waarnaar het via hyperlinks verwijst en waarover het geen zeggenschap heeft.
Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gebrekkige overdracht van gegevens als gevolg van verschillende internetnetwerken of als gevolg van compatibiliteitsproblemen gelinkt aan de browser van de bezoeker.

Elk geschil in verband met het gebruik van de Site is onderworpen aan het Franse recht. De bezoeker erkent de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Parijs.