Instagram Wedstrijd #FranceFromAWindow

Doe mee aan de grote Instagram fotowedstrijd #FranceFromAWindow!

De belangrijke fasen van de wedstrijd:

 • Van 13 november 2018 t/m 11 december 2018: influencers delen met hun community "hoe kun je meedoen aan de wedstrijd".
 • Van 13 november 2018 t/m 18 december 2018: like de post van de influencer, deel je mooiste foto van Frankrijk door een raam gezien met de hashtags #FranceFromAWindow en #Francefr en identificeer/tag de influencer.
 • Van 18 december 2018 tot 19 december 2018: de influencers kiezen de favoriete foto in hun community.
 • Op 21 december 2018: Atout France kiest de winnaar uit de foto’s die door de influencers zijn voorgeselecteerd.
 • Van 13 november 2018 tot 21 december 2018: de mooiste foto’s worden gedeeld via het instagramaccount @Francefr.

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD

Het Economisch Samenwerkingsverband Atout France (hierna te noemen de "Organisator"), gevestigd Rue de Clichy 79/81, 75009 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Parijs onder nummer 340 709 211, ter zake vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer Christian Mantei, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting onder de titel "#FranceFromAWindow", die ten doel heeft het beeld van de bestemming Frankrijk te ontwikkelen.

De wedstrijd wordt op Instagram gehouden van 13 november 2018 tot 20 november 2018 (de Nederlandse datums en tijden strekken tot bewijs), volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.

De wedstrijd wordt niet georganiseerd, beheerd of gesponsord door Instagram, die derhalve van alle aansprakelijkheid voor de wedstrijd ontheven is.

Artikel 2 – AANKONDIGING VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd wordt aangekondigd op de Facebook en Instagram pagina’s van de Organisator en op de website www.france.fr die toegankelijk is via de volgende link:

Voor elk van de bovengenoemde landen kiest de Organisator een influencer die op Instagram de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd met zijn community zal delen.

Dit reglement is te allen tijde beschikbaar via de volgende link: https://nl.france.fr/nl/nieuws/article/instagram-wedstrijd-francefromawindow.

Artikel 3 – VEREISTEN VOOR DEELNAME

Iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is en beschikt over een internetverbinding, een Instagram account en een geldig e-mailadres kan aan deze gratis wedstrijd meedoen, met uitzondering van de medewerkers van Atout France en hun familie, de influencers en hun familie, en alle mensen die bij de opzet van de wedstrijd betrokken waren.

De ingezonden foto’s moeten in het thema van de wedstrijd passen, dat wil zeggen dat ze Frankrijk door een raam laten zien, en aan de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voldoen. De inzendingen mogen de openbare orde en de goede zeden niet aantasten.

De deelname aan de wedstrijd houdt automatisch de aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement in.

ARTIKEL 4 – DEELNAMEVOORWAARDEN

Deze wedstrijd wordt op Instagram gehouden van 13 november 2018 tot 20 november 2018 (de Nederlandse datums en tijden strekken tot bewijs), en bestaat uit het inzenden van een foto die Frankrijk door een raam laat zien.

Om aan de wedstrijd mee te doen, moet de deelnemer:

 • De post van @Autenticchica liken;
 • Via zijn Instagram account een foto posten op Instagram die hij zelf heeft gemaakt en Frankrijk door een raam laat zien; de foto moet met openbaar profiel worden gepost met de hashtags #Francefr en #FranceFromAWindow;
 • De influencer taggen: @Autenticchica (Externe link)

De deelnemers kunnen desgewenst meerdere foto’s posten.

ARTIKEL 5 – VOORWAARDEN VOOR HET UITROEPEN VAN DE WINNAAR EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

5.1 Er kan slechts één foto winnen.

Van alle foto’s die door de deelnemers worden gepost, wordt er één geselecteerd door iedere influencer van een land waarin de wedstrijd wordt georganiseerd. Uit deze landelijke voorselectie komen in totaal vijf foto’s voort (één per land dat door een influencer wordt vertegenwoordigd).

De eindjury die bestaat uit vertegenwoordigers van Atout France (chef de mission transversale projecten, onderdirecteur communicatie, hoofd communicatie en assistent communicatie) kiest uit deze foto’s de winnaar.

Bij de voorselectie en de eindselectie worden de foto’s beoordeeld op grond van de volgende criteria:

 • Creativiteit, originaliteit en aansluiting bij het thema: 50%;
 • Fotografische kwaliteit: 40%;
 • Totale impact (reach, likes, enz.): 10%.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag, aangezien de influencers en de eindjury zelfstandig en zonder mogelijkheid van beroep beslissen.

5.2 De Organisator zal via een privébericht op Instagram

uiterlijk op 7 januari 2019 contact opnemen met de winnaar om hem te feliciteren en de noodzakelijke gegevens op te vragen voor zijn prijs: een geheel verzorgd verblijf in het Loiredal. De door de winnaar verstrekte gegevens worden doorgestuurd naar de dienstverlener van de Organisator die belast is met de organisatie van het verblijf van de winnaar.

Als de winnaar niet binnen tien (10) dagen na de verzending van het bovenbedoelde privébericht heeft gereageerd, wordt hij geacht van zijn prijs te hebben afgezien.

ARTIKEL 6 – PRIJS

De winnaar krijgt een verblijf in het Loiredal voor twee personen ter waarde van maximaal drieduizend euro (€ 3.000) ex btw. Deze prijs omvat het volgende:

 • Afhankelijk van het land van vertrek, twee retour vliegtickets in de economy class (naar Parijs en terug) of twee tweedeklas treintickets (naar Tours en terug);
 • Transfer op de heenreis met een privébusje van de luchthaven van Parijs naar het hotel in Tours of van het station van Tours naar het hotel in Tours;
 • Transfer op de terugreis met een privébusje van het hotel in Tours naar de luchthaven van Parijs of naar het station van Tours;
 • 3 overnachtingen voor twee personen inclusief ontbijt in een door de Organisator gekozen twee- of driesterrenhotel in het centrum van Tours;
 • 3 diners voor twee personen in een door de Organisator gekozen restaurant in het centrum van Tours, niet ver van het hotel;
 • Vervoer ter plaatse per minibus met airco en chauffeur voor de excursies naar de kastelen langs de Loire;
 • De volgende activiteiten:
 • Twee toegangskaarten voor het Château de Chenonceau, het Château d’Amboise, het Château de Chambord, het Château de Cheverny en het Château d’Azay-le-Rideau;
 • Twee toegangskaarten voor de tuin van het Château de Villandry;
 • Rondleiding door het historisch centrum van Tours;
 • Bezoek aan de musea van Tours.

In de prijs is niet inbegrepen:

 • De vervoerkosten van de woning van de winnaar naar de luchthaven of het station en terug;
 • De lunches;
 • De persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf;
 • Alles wat niet uitdrukkelijk in de bovenstaande beschrijving wordt genoemd.

De winnaar kan zijn prijs gebruiken van 7 januari 2019 t/m 1 juni 2019. Het verblijf moet minimaal vijfenveertig (45) dagen vóór de gewenste vertrekdatum worden gereserveerd. Indien de door de winnaar gekozen vertrekdatum niet beschikbaar is, kan hij een andere datum kiezen. Als geen van de voorgestelde datums hem schikken, kan de winnaar geen gebruikmaken van zijn prijs en heeft hij geen recht op terugbetaling, schadevergoeding of uitstel.

De prijs kan slechts één keer worden gebruikt en kan niet worden overgedragen, geruild of ingewisseld tegen geld.

ARTIKEL 7 – GELDIGHEID VAN DE DEELNAME

De Organisator behoudt zich het recht voor te controleren of de deelnemers zich aan alle bepalingen van dit reglement houden. De deelnemers geven de Organisator onder andere toestemming om hun identiteit te controleren.

Elke deelname aan de wedstrijd die in strijd is met dit reglement, vervalst is of buiten de periode van de wedstrijd plaatsvindt, wordt als ongeldig beschouwd.

De Organisator behoudt zich het recht voor elke poging tot ontduiking van dit reglement gerechtelijk te vervolgen.

De Organisator behoudt zich het recht voor een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement of het verloop van de wedstrijd beïnvloedt, van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor een ieder die probeert vals te spelen of het goede verloop van de wedstrijd te verstoren, gerechtelijk te vervolgen. Een winnaar die vals heeft gespeeld, zal van rechtswege zijn prijs verbeuren.

De Organisator kan besluiten om de wedstrijd nietig te verklaren als blijkt dat er kennelijk is gefraudeerd op welke wijze en op welk medium dan ook, met name op informaticagebied in het kader van de deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 8 – GARANTIES VAN DE DEELNEMERS

De deelnemers verklaren dat zij als maker van de geposte foto’s in het kader van de wedstrijd rechtstreeks alle noodzakelijke rechten daarop hebben, te weten alle vermogensrechtelijke auteursrechten in de hele wereld, om deze foto’s door de Organisator te kunnen laten gebruiken.

Daartoe verklaren de deelnemers de enige rechthebbenden te zijn van de geposte foto’s en vrijwaren zij de Organisator tegen alle verstoringen, claims of uitwinningen in verband met het aan haar verleende gebruik daarvan.

Als de online geplaatste foto’s in het kader van de wedstrijd onderwerpen bevatten die door het auteurs-, beeld- of eigendomsrecht worden beschermd, garandeert de deelnemer te hebben gecontroleerd of het object of het onderwerp van de foto vrij van alle rechten is, dan wel schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de houder van het betreffende auteurs-, beeld- of eigendomsrecht.

De deelnemer verplicht zich alle van kracht zijnde wet- en regelgeving na te leven, met name het verbod op de verspreiding van pornografische, pedofiele, gewelddadige of obscene content dan wel elke andere content die de menselijke waardigheid ernstig aantast. De deelnemer is als enige aansprakelijk voor de content van de door hem geposte foto.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor content die onwettig is in het licht van de van kracht zijnde wet- en regelgeving.

ARTIKEL 9 – GEBRUIK VAN DE FOTO’S DOOR DE ORGANISATOR

Sommige foto’s die door de deelnemers aan de wedstrijd zijn gepost kunnen door de Organisator worden gereproduceerd en weergegeven via haar account France.fr op Instagram en Facebook. In dat geval zal de Organisator van tevoren contact opnemen met de betreffende deelnemers via een privébericht op Instagram om hun toestemming te verkrijgen voor het gebruik van hun Instagram accountnaam en de reproductie en weergave van hun foto’s op social media tot zes (6) maanden na afloop van de wedstrijd; de deelnemers moeten dan het beeldmateriaal doorsturen naar het e-mailadres dat aan hen zal worden opgegeven.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wedstrijd verwerkt Atout France persoonsgegevens van de deelnemers. Hieronder staan de verplichtingen van Atout France voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd.

10.1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is het Economisch Samenwerkingsverband Atout France, gevestigd Rue de Clichy 79/81, 75009 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 340 709 211.

10.2. Functionaris voor gegevensbescherming

Atout France heeft de onderstaande functionaris voor gegevensbescherming aangewezen:

UMANIS
Rue Paul Vaillant Couturier 7/9, BP 7, 92301 Levallois
Perret CEDEX
dpo@atout-france.fr

10.3. Categorieën verwerkte persoonsgegevens

De volgende soorten persoonsgegevens worden verzameld:

 • Identificerende gegevens:

1) In het kader van het gebruik door Atout France van foto’s voor communicatiedoeleinden rond de wedstrijd: bv. Instagram accountnaam.

2) In het kader van de organisatie van het verblijf van de winnaar: bv. achternaam, voornaam, geboortedatum, nummer van de identiteitskaart of het paspoort, e-mailadres.

 • Financiële gegevens:

  3) In het kader van de verzoeken tot terugbetaling: bv. bankgegevens.

10.4. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Communicatie rond de wedstrijd.
 • Overdracht van de gegevens van de winnaar aan de dienstverlener van Atout France, voor zover dat noodzakelijk is voor de organisatie van het verblijf van de winnaar.

10.5. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De gegevensverwerking ten behoeve van de communicatie rond de wedstrijd berust op de voorafgaande toestemming van de deelnemer die voorafgaand aan elk gebruik van zijn persoonsgegevens aan hem zal worden gevraagd.

De gegevensverwerking ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de winnaar die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het verblijf door de dienstverlener van Atout France, berust op de toestemming van de deelnemer.

Op de gegevensverwerking zijn de bepalingen van de Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) en de overige van kracht zijnde wettelijke bepalingen van toepassing.

10.6. Ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn:

 • Het personeel van Atout France en haar kantoren en dochtermaatschappijen buiten Frankrijk, dat belast is met de organisatie van de wedstrijd, alsmede, indien van toepassing, de dienstverleners en/of toeleveranciers van Atout France die bij de gegevensverwerking betrokken kunnen worden (uitsluitend als dat noodzakelijk is), met inachtneming van de van kracht zijnde regelgeving die voor onderaannemers in de zin van de AVG geldt;
 • De dienstverlener van Atout France die het verblijf van de winnaar organiseert, is de ontvanger van zijn persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de organisatie van het verblijf. De dienstverlener is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie van het verblijf.

10.7. Overdracht van persoonsgegevens

De deelnemer wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens kan overdragen naar een derde land of een internationale organisatie waarop een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is; een overdracht van persoonsgegevens naar een land of een organisatie waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt, mag alleen worden gedaan op voorwaarde dat er passende waarborgen worden voorzien en dat de betreffende deelnemers over het recht van bezwaar en effectieve rechtsmiddelen beschikken overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving.

10.8. Bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers die noodzakelijk zijn voor de communicatie en de promotie rond de wedstrijd worden bewaard tot zeven (7) jaar na de einddatum van de wedstrijd, tenzij de deelnemer niet wil dat zijn persoonsgegevens zolang worden bewaard en dat aangeeft in een mail naar het volgende adres: contact.rgpd@atout-france.fr.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het verblijf van de winnaar worden vernietigd, en wel uiterlijk twee (2) maanden na de overdracht daarvan aan de dienstverlener van Atout France en in elk geval na de verwerking van deze gegevens door de dienstverlener of zodra de deelnemer aangeeft niet te willen dat zijn persoonsgegevens nog worden bewaard, door een mail naar het volgende adres te sturen: contact.rgpd@atout-france.fr.

10.9. Rechten die de deelnemer kan uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke

De deelnemers worden op de hoogte gesteld van hun recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke (zoals hierboven vermeld), via een mail naar contact.rgpd@atout-france.fr, de volgende verzoeken en/of kennisgevingen te doen:

 • Toegang tot hun persoonsgegevens en alle beschikbare informatie over de bron daarvan;
 • Rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens;
 • Beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van klantenwerving, waaronder profiling;
 • Bezwaar tegen de overdracht van hun persoonsgegevens;
 • De intrekking - op welk moment dan ook - van hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens (zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd onder de eerder verleende toestemming);

Voor zover nodig wordt hier bepaald dat de uitoefening door de winnaar van zijn recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens en/of de uitoefening van zijn recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en/of zijn recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens en/of zijn recht op intrekking - op welk moment dan ook - van zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (overeenkomstig de bovengenoemde bepalingen) ertoe kan leiden dat de organisatie van het verblijf van de winnaar onmogelijk wordt gemaakt, zodat de winnaar in dat geval vanaf de uitoefening van de voornoemde rechten niet langer aanspraak kan maken op zijn prijs.

10.10. Klachten bij de CNIL

De deelnemers worden op de hoogte gesteld van hun recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit persoonsbescherming van Frankrijk: Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Parijs 07.

Deelnemers die ingezetenen zijn van een lidstaat van de Europese Unie kunnen bovendien een klacht indienen bij hun landelijke autoriteit persoonsbescherming. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel. 088-1805250.

10.11. Eventuele latere verwerking van persoonsgegevens

Indien er naderhand, doch binnen de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven (7) jaar, persoonsgegevens mochten worden verwerkt voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld en die hierboven zijn genoemd, dient de verwerkingsverantwoordelijke (zoals hierboven vermeld) de betreffende deelnemer vooraf te informeren over dat andere doel en alle andere relevante en wettelijk verplichte informatie aan hem te verstrekken.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid als zij besluit de wedstrijd te annuleren, te verkorten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden daarvan te wijzigen.

Er kan geen enkele schadevergoeding op een van deze gronden van de Organisator worden geëist.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig feit dat niet aan haar toerekenbaar is, met name in geval van slecht werkende telefoonlijnen, onbereikbare site, internetstoringen, gebreken aan de computer van de deelnemer, elk ander probleem met netwerken en communicatiemiddelen (providers, virussen, computerapparatuur die gebreken vertoont en/of incompatibel is met hardware of software, enz.), of indien de door de deelnemer verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel worden vernietigd om een reden die niet aan haar kan worden toegerekend. De Organisator is evenmin aansprakelijk als een of meer deelnemers geen verbinding kunnen krijgen met de site door een technisch mankement of enig ander probleem, met name door verstopping van het netwerk.

In geen geval kan de Organisator aansprakelijk worden gehouden als de winnaar lichamelijk niet in staat is om het vliegtuig/de trein te nemen, of niet naar Frankrijk kan gaan omdat zijn reisdocumenten niet in orde zijn (geen visum, geen paspoort, verlopen paspoort, enz.).

ARTIKEL 12 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT EN TOEPASSELIJK RECHT

De deelname aan de wedstrijd houdt automatisch de aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement in.
Dit reglement wordt opgesteld in het Duits, Engels, Nederlands en Frans. In geval van mogelijke verschillen is de Franse versie doorslaggevend.
Vragen over de uitleg van het reglement kunnen tot 15 dagen na afloop van de wedstrijd schriftelijk worden gesteld. Vragen die na deze termijn bij de Organisator binnenkomen, worden niet meer beantwoord.

Het Franse recht is van toepassing op dit reglement.

Alle geschillen die ten aanzien van dit reglement mochten ontstaan, worden minnelijk opgelost door de Organisator en de deelnemer.

Indien er geen overeenstemming tussen hen wordt bereikt, zal het geschil aan de bevoegde rechter van Parijs (Frankrijk) worden voorgelegd.