Algemene voorwaarden: winacties op France.fr

Door mee te doen aan een winactie op France.fr ga je akkoord met onze voorwaarden. Lees hier wat die inhouden.

Algemene voorwaarden winactie 'Frankrijk binnendoor, ontdek het andere Frankrijk'

• De aanbieder van deze winactie is Atout France Nederland, gevestigd aan de Hullenbergweg 278-308 te Amsterdam.
• Het te promoten product is het boek 'Frankrijk binnendoor, ontdek het andere Frankrijk' van auteur Ruud Couwenhoven.
• De actieperiode loopt van 15 oktober 2019 tot en met 29 oktober 2019.
Inzendingen ontvangen na 29 oktober 2019 komen niet in aanmerking voor een prijs.
• Deelnemers kunnen meedoen aan de actie op de websitepagina van de winactie het formulier in te vullen en te versturen.
• Deelname aan de actie is gratis (met uitzondering van gebruikskosten van internet).
• Per deelnemer is één deelnameformulier per uniek e-mailadres toegestaan.
• Deze actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Bij deelname aan de winactie door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
• De prijzen worden rond eind november 2019 verzonden naar de door de winnaars opgegeven adressen.
• In de actie wordt weggegeven: 10 exemplaren van het boek 'Frankrijk binnendoor, ontdek het andere Frankrijk'.
• De prijs is niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor geld.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De winnaars worden aangewezen door een loting. Er vindt één trekking plaats na de uiterlijke datum van deelname.
• De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door Atout France met inachtneming van de privacyverklaring van Atout France. In de disclaimer van Atout France kunt u meer lezen: https://nl.france.fr/nl/informatie/disclaimer
• De door de deelnemer in verband met de actie aan Atout France versterkte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand gedurende de looptijd en uitvoering van de actie. De deelnemer geeft Atout France toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie.
• Indien de deelnemer zich wenst in te schrijven voor de France.fr nieuwsbrief, zal de deelnemer een e-mail ontvangen om de aanmelding op de nieuwsbrief te bevestigen. De deelnemer kan zich te allen tijde uitschrijven, via de afmeldlink onder aan iedere nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via info.nl@france.fr
• Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. De actie staat gepubliceerd op de website van Atout France Nederland, https://nl.france.fr, welke handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
• Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals hier beschreven.
• Voor extra informatie kunnen deelnemers contact opnemen met Atout France via info.nl@france.fr. Wij voorzien deelnemers per e-mail van een reactie.
• Deelnemers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke autoriteit persoonsbescherming. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel. 088-1805250.