Verloren voorwerpen in Frankrijk

  • © Atout France/PHOVOIR

    © Atout France/PHOVOIR

Verloren voorwerpen in Frankrijk
  • Uw papieren:

Doe aangifte op het politiebureau, waar u een ontvangstbewijs zal worden overhandigd, en neem vervolgens contact op met uw consulaat: http://www.mfa.nl/

  • Uw sleutels, andere voorwerpen:  
Vraag op het politiebureau het telefoonnummer van de afdeling gevonden voorwerpen (voor Parijs is dit +33 (0)1 55 76 20 00).
 
De RATP (openbaarvervoer Parijs) en de SNCF (Franse spoorwegen) hebben hun eigen afdeling gevonden voorwerpen.
 
De dienst gevonden voorwerpen in Parijs huist al sinds 1804 in de Rue des Morillons 36, in het 15de arrondissement (telefoon in Frankrijk: 0821 00 25 25). Waardevolle voorwerpen worden er drie jaar bewaard, andere drie maanden. Per jaar komen er 125 000 voorwerpen op de dienst terecht, waarvan slechts 30 000 de weg naar de eigenaar terugvinden.
  • Uw mobieltje:
Neem het nummer van de klantenservice van uw provider mee op vakantie. Dan kunt u uw mobiele telefoon af laten sluiten.
  • Uw auto:
Het politiebureau zal uw klacht registreren of u doorsturen naar de autobewaarplaats, als uw auto verkeerd geparkeerd was en op verzoek van de politie is weggesleept.
  • Uw creditcard:
Laat uw kaart zo snel mogelijk blokkeren en doe aangifte bij de politie.
Bel uw plaatselijke kantoor of neem contact op afhankelijk van de creditcard die u heeft:
Eurocard-Mastercard: www.mastercard.com
Visa: 0800-022-3110 (global assistance) en www.visa.nl
Diner's Club: +31 (0)20 654 55 11 en www.dinersclub.nl
American Express: +31 (0)20 - 504 86 66 en http://www.americanexpress.com
  
TIP: zorg ervoor dat u altijd een extra kopie van uw paspoort, het nummer van uw PIN-pas en creditcard en de telefoonnummers om deze passen te blokkeren bij u heeft of deze in het hotel of appartement waar u verblijft achter laat.
  • Een dier:
Contacteer de dierenbescherming, Société de protection des animaux (SPA)
Tel.: +33 (0)1 43 80 40 66.