Milieuzones in Frankrijk: Ecovignet Crit'Air

 • Categoriën Crit'Air Ecovignet

  Categoriën Crit'Air Ecovignet

  © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

 • Borden waarop het begin en eind van een milieuzone wordt aangegeven

  Borden waarop het begin en eind van een milieuzone wordt aangegeven

  © Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

Milieuzones in Frankrijk: Ecovignet Crit'Air

Milieuzones in Frankrijk

Sinds 1 juli 2016 is er in Frankrijk een wetgeving genaamd Crit'Air, waarmee Franse gemeentes milieuzones kunnen instellen. Deze wetgeving heeft als doel het verlagen van de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof.

Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is (in het Frans een Zone à Circulation Restreinte genoemd, ZCR) of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mogen op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur alleen voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken.

Zo'n milieusticker heet een Crit'Air Ecovignet en maakt onderscheid tussen oudere motorvoertuigen, recentere motorvoertuigen en milieuvriendelijke voertuigen. Het Crit'Air Ecovignet is op 1 juli 2016 in Parijs geïntroduceerd en vanaf 1 november 2016 in de regio rondom Grenoble.

Er zijn alleen milieuzones in Parijs en rondom Grenoble. In andere steden en gemeenten is géén vignet vereist.

Crit’Air Ecovignet

De milieusticker bestaat uit 6 categoriën en kleuren. Het type Crit'Air Ecovignet is afhankelijk van het jaartal waarin een voertuig is geregistreerd, de energieklasse en de EURO-norm (mate van emissie).

Op de website van Crit'Air wordt informatie gegeven over het Ecovignet en de milieuzones in Frankrijk. De website is grotendeels in het Nederlands.

In de Engelstalige tabel worden de verschillende voertuigcategoriën en vignetten uitgelicht, waarbij het van belang is om te weten dat campers van minder dan 3,5 ton onder toeristische voertuigen vallen, net als auto's. Campers zwaarder dan 3,5 ton worden gerekend onder zware voertuigen.

Milieusticker vanaf 1 april 2017 ook verplicht voor Nederlandse voertuigen

De milieusticker is vanaf 1 april 2017 ook verplicht voor buitenlandse voertuigen. Vanaf maart 2017 is het vignet online te bestellen op de website van Crit'Air.

Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen zijn uitgezonderd en hoeven niet te zijn voorzien van een milieusticker binnen de milieuzones. Dit is het geval voor voertuigen van publieke diensten (politie, brandweer, SAMU, enzovoort) en voertuigen van staatsbedrijven.

Reizigers die in het bezit zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart zijn ook uitgezonderd. De kaart dient altijd zichtbaar in het voertuig te liggen.

Bepaalde private voertuigen kunnen ook uitgezonderd worden van het ecovignet, wanneer er autorisatie is verkregen door de gemeente of de staat. Deze uitzonderingen kunnen oldtimers, toeristische voertuigen of wegenwachtdiensten betreffen.

Milieuzones in Parijs

Vanaf 1 september 2015 is de eerste zone voor beperkt verkeer in Parijs een feit. Het betreft het geheel aan wegen binnen de périphérique, de ring van Parijs. De toegang tot deze milieuzone is verboden voor zware voertuigen, bussen en touringcars die geregistreerd zijn voor 1 oktober 2001. Vanaf 1 juli 2016 zijn personenauto's en bedrijfsvoertuigen die voor 1 januari 1997 geregistreerd zijn ook verboden in de Franse hoofdstad.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de vignetten verplicht voor Franse bestuurders. Voertuigen zonder het Crit'Air Ecovignet mogen de milieuzone in Parijs betreden tot en met 31 maart 2017, vanaf 1 april 2017 is het vignet ook verplicht voor buitenlandse voertuigen.

Lees hier meer informatie over de milieuzone in Parijs.

Milieuzone in Grenoble

Vanaf 1 november 2016 is de omgeving rondom Grenoble een luchtkwaliteitszone. Het ecovignet is verplicht op alle wegen, snelwegen en autosnelwegen van de gemeentes binnen de metropool van Grenoble. Lees hier meer informatie over de milieuzone in Grenoble.

Bekeuring in geval van overtreding

Bij het ontbreken van het Crit'Air Ecovignet of wanneer er een verkeerde milieusticker aanwezig is in het voertuig kan er een geldboete worden uitgeschreven. Voor Franse voertuigen gaat dit in per 1 januari 2017, voor buitenlandse voertuigen per 1 april 2017. De hoogte van de bekeuring is afhankelijk van het type voertuig. Ook voor buitenlandse voertuigen is het betalen van een bekeuring verplicht.

Toekomstige milieuzones

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Baskische kust-Adour
 • Duinkerke (Dunkerque)
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny, Glières, Bonneville
 • Lyon
 • Lille
 • Le Havre
 • Montpellier
 • Parijs
 • Reims
 • Rouen
 • Saint-Etienne
 • Straatsburg (Strasbourg)
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Toulouse
 • Marnevallei (Vallée de la Marne)