Franse campings en hotels met het Ecolabel

  • Kamperen in Frankrijk

    © ATOUT FRANCE/Laurent Marois

    Kamperen in Frankrijk

    © ATOUT FRANCE/Laurent Marois

Franse campings en hotels met het Ecolabel Limoges fr


Europees Ecolabel - campings en hotels

Wat betekent dit label ? Het Europees ecolabel is het milieukeurmerk erkend door alle landen van de Europese Unie, en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het wil een stimulans zijn voor het ontwerpen, het in de handel brengen en het gebruik van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu tijdens heel hun levenscyclus. Het label garandeert dat producten minder milieu-effecten hebben, zonder daarom de veiligheid van het product of de werknemers in gevaar te brengen, of een negatieve invloed uit te oefenen op de eigenschappen die het product geschikt maken voor gebruik. In Europa komt het Europees Ecolabel voor op meer dan 1500 non-foodproducten en diensten uit 23 verschillende productgroepen, waaronder campings en hotels.

Wie beheert dit label ? Europese Unie
Het Europees Ecolabel is een initiatief van de Europese Unie. De European Union Eco-labelling Board (EUEB) krijgt per productgroep een mandaat voor het opstellen of herzien van criteria. Deze worden goedgekeurd door het zgn. regulatory committee, bestaande uit de Lidstaten en de Europese Commissie.

Wanneer krijgt een camping het Europees het ecolabel?
Campings moeten een aantal zaken op orde hebben, op het gebied van milieu zoals:
- het gebruik van energie en water beperken
- de hoeveelheid afval beperken
- het gebruik van recyclebare materialen stimuleren
- de clièntele bewust maken van milieu bewustzijn

Afnor Certification is belast met het toekennen van het ecolabel aan toeristische Franse accommodaties die hier om vragen. Het is op vrijwillige basis.

Franse campings met het eco-label
Hier vind u de lijst met campings met het ecolabel (november 2011):
http://www.rsenews.com/public/tourisme/doc/Ecolabel-Campings.pdf

Franse hotels met het eco-label
Hier vind u de lijst met hotels met het ecolabel (november 2011):
http://www.rsenews.com/public/tourisme/doc/Ecolabel-Hotels.pdf

Bezienswaardigheden